Správa nemovitostí

Správu nemovitostí chápeme jako dlouhodobou činnost, kdy naší prioritou je zajištění efektivního fungování nemovitosti. Majitelům nemovitostí vždy nabízíme strategii rozvoje objektu, jejímž cílem je dosažení maximálního výnosu z jimi vlastněného objektu. Činnosti při správě nemovitosti dělíme na běžné provozní, starost o ekonomickou stránku nemovitosti, přípravu dlouhodobého rozvoje nemovitosti a v neposlední řadě zajištění právní podpory při správě objektu. Zajišťujeme tak veškerou agendu pro dlouhodobý rozvoj nemovitosti.

Provoz nemovitosti

 • zajištění služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor (úklid domu a chodníku, péče o zahradu, el.energie, plyn, voda, teplo, TUV, odvoz odpadu, výtahy, komíny, popř. dalších služeb na základě přání majitele nemovitosti)
 • zajištění drobných oprav a údržby nemovitosti
 • vedení evidence nemovitosti a jejich částí

Ekonomika nemovitosti

 • evidence nájemců bytových a nebytových prostor
 • jednání se současnými nájemci, vyhledávání nových
 • odvádění nájemného na speciální účet vedený na jméno majitele nemovitosti
 • roční vyúčtování služeb
 • kontrola placení nájemného
 • vedení účetnictví nemovitosti

Rozvoj nemovitosti

 • dlouhodobý plán oprav a rekonstrukcí
 • příprava studie rozvoje objektu včetně ekonomické analýzy
 • využití plného potenciálu objektu

Právní činnost

 • vypracování nájemních smluv
 • zastupování zájmů vlastníka týkajících se spravovaného majetku
 • právní poradenství