Řízení realitních a stavebních projektů

Řízení realitních a stavebních projektů je nejkomplexnější činností, kterou nabízíme našim klientům. Na základě potřeb a požadavků našich klientů připravujeme studie a prováděcí projekty staveb a organizujeme celý proces jejich realizace.

Vypracujeme dispoziční a architektonickou studii a finanční rozvahu projektu na úrovni investičního záměru, zajistíme proces zpracování projektové dokumentace a získání stavebního povolení včetně veškerého jednání s úřady

V případě zájmu ze strany našeho klienta jsme schopni zajistit výběrové řízení, cenové vyjednávání a proces podpisu smlouvy o dílo.

V průběhu samotné realizace zajišťujeme celkovou koordinaci všech dodavatelů, vedení kontrolních dnů, plnění harmonogramu postupu prací, průběžnou kontrolu finančního plnění a výkon technického dozoru investora

Projekty vedeme vždy s důrazem na maximální efektivitu vynaložených finančních zdrojů, ale také s porozuměním kontextu ostatních zájmů našeho klienta - ať již se jedná o působení vůči jeho vlastním zákazníkům, spokojenost zaměstnanců, uplatňování vlivu mateřských společností a společenské dopady a odpovědnost z vlastního působení.

Našim klientům přinášíme maximální úsporu času, starostí a financí při realizaci jejich záměrů.

Naše služby zahrnují následující činnosti

Řízení a financování projektů
  • Zpracování investičního záměru vč. architektonické studie a odhadu předpokládaných nákladů
  • Zajištění zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení
  • Vyřízení všech úředních povolení a komunikace s úřady
  • Zajištění zpracování realizační projektové dokumentace
  • Výběr dodavatelů
  • Plánování průběhu výstavby a koordinace dodavatelského systému
  • Průběžná kontrola čerpání nákladů
  • Technický dozor investora
  • Přejímací řízení od dodavatele a předání do provozního režimu