Projekční a inženýrská činnost

Kvalitně vypracovaný projekt je základem pro pozdější úspěšnou realizaci stavby a minimalizaci nákladů. Projektové podklady připravujeme v několika stupních. První myšlenky investičního záměru zhodnotíme ve formě studie proveditelnosti. Ideu dále rozvíjíme do podoby konkrétních architektonických návrhů, které jsou po konzultacích s klientem podkladem pro vlastní projektovou dokumentaci. Samozřejmostí je neustálý důraz na hledání nejefektivnějšího řešení a možností financování připravovaného projektu.

Projektová činnost

Při zpracování projektů nabízíme tyto služby:

  • Studie projektu
  • Architektonické návrhy
  • Finanční analýzy
  • Zpracování projektové dokumentace